Oct. exports were better than expected, minus 6.71%, reviving global trade expectations.

23 November 2020

ส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่อง เดือนต.ค.ทำได้มูลค่า 19,376.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.71% ดีกว่าที่คาดไว้ เผยปัจจัยหนุนมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว การขนส่งกลับเข้าสู่ปกติ การสั่งซื้อสินค้าดีขึ้น ได้รับผลดีจากมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ และสินค้าดาวรุ่งยังส่งออกได้ดี ทั้งอาหาร สินค้าเกี่ยวเนื่องทำงานที่บ้าน และสินค้าป้องกันติดเชื้อ ขณะที่ตลาดส่งออกเริ่มฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนส่งออกทั้งปี 63 คาดติดลบ 7% แต่มีลุ้นลบน้อยกว่านี้

Download report