คลิปมั่นใจทุเรียนไทย ปลอดโควิด (ภาษาอังกฤษ)

20 January 2021

คลิปมั่นใจทุเรียนไทย ปลอดภัยโควิด 19 ภาคภาษาอังกฤษ โดย สมาคมทุเรียนไทย เชิญชมกันได้ และหากช่วยกันเผยแพร่ต่อก็จะเป็นการดียิ่งครับ

#ทุเรียนไทยปลอดโควิด19 #มั่นใจทุเรียนไทย #เกษตรกรอยู่รอดประเทศไทยอยู่ได้

Download report